Drogi Użytkowniku,
W związku z obowiawiązującymi od 25 maja 2018 przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osbowych (tzw. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku), jesteśmy zobowiązani zadośuczynić jego wymogom, między innymi poprzez nałożony na nas obowiązek infromacyjny. Chcemy również zapewnić, że zależy nam na zachowaniu należytej prywatności Twoich danych osobowych, jak również realizacji praw nadanych mocą wyżej wymienionego Rozporządzenia.
Prosimy o zapoznanie się z informacjami przedstawionym poniżej.

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

Websitedev
z siedzibą: ul. Fabryczna 12, 43-100 Tychy.
NIP: 646 285 91 74
Numer telefonu: +48 505 284 342; +48 791 123 311

Kontakt z Administratorem danych osobowych możliwy jest:

W zależności od Państwa wygody:

 

Dane jakie przetwarzamy oraz podstawa prawna ich przetwarzania:

Przetwarzamy dane, które podane zostały w formularzu kontaktowym, umieszczonym na naszej stronie - są to imię, nazwisko, adres e-mail, oraz numer telefonu.
Jeżeli zdecydujecie się Państwo skorzystać z naszych usług, przy zawarciu umowy będziemy przetwarzać takie dane jak: imię, nazwisko, numer telefonu, adres oraz numer konta.

Podstawą prawną przetwarzania jest:

Twoje dane powierzane będą innym podmiotom jedynie w związku z obsługą informatyczną oraz obsługą serwerów naszej strony. Gwarantujemy przy tym, że podmioty te działają na podstawie oraz w zakresie odpowiednich upoważnień, jak również są zobowiązane do zachowania poufności.
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Okres przechowywania Twoich danych osobowych:

Dane przetwarzane na podstawie formularza kontaktowego w przypadku, gdy nie zdecydujecie się Państwo skorzystać z naszych usług, zostaną usunięte natychmiastowo. Jeżeli zdecydujecie Państwo, że chcecie skorzystać z naszej oferty, przechowujemy dane osobowe przez czas obowiązywania zawartej umowy, a po jej zakończeniu w celach:

 

Prawa, które Ci przysługują:

Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. W przypadku odmowy ich podania, nie będzie możliwe skorzystanie z widniejącego na naszej stronie formularza kontaktowego, jak również skorzystanie z oferowanych przez nas usług ze względu na brak możliwości zawarcia umowy.

Dziękujemy za zapoznanie się z informacjami. W razie jakichkolwiek wątpliwości bądź pytań, zapraszamy do kontaktu.